Helping The others Realize The Advantages Of เกจวัดแรงดันสูง

ดังนั้นเครื่องมือวัดนี้จึงสามารถใช้วัดขนาดรูต่างๆ ได้หลากหลาย เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีความกลมรี หรือทรงกระบอก ใช้วัดกระบอกสูบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

แผ่นคาร์บอนและโฟมรองเครื่องขัดกระดาษทราย

เครื่องคอริ่ง เครื่องเจาะรูคอนกรีต

ไมโครมิเตอร์ที่มีรูปทรง “คล้ายปากกา” ทำการวัดโดยสอดใส่ตัวไมโครมิเตอร์เข้าไปในแนวขวางกับชิ้นงานที่จะทำการวัด  เหมาะสำหรับการวัดชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่

เหมาะสำหรับการวัดที่ต้องใช้ความเร็ว หรือทำงานด้วยมือเดียว พร้อมผลลัพธ์ที่ทำซ้ำได้ 

(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ) แจ้งการใช้งาน การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท เริ่มแชท

ไม่สามารถสร้างใบเสนอราคาได้เนื่องจากไม่พบสินค้าในตระกร้าของคุณ diaphragm seal pressure transmitter กรุณาเพิ่มสินค้าในตระกร้าก่อน qAlertMessage qSuccessMessage โทรศัพท์

เหตุผลดีๆ ที่ต้องเลือกซื้อสินค้าจากเรา

เครื่องมือวัด       เกจวัดแรงดัน แบบแห้ง

            หน้ากากครึ่งหน้า แบบไส้กรองเดี่ยว

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อเรา

หน้าปัดของเกจ ซึ่งจะทำให้ทราบค่าความดันภายในอุปกรณ์ได้อย่างละเอียดแม่นยำ และยังสามารถวัดแรงดันใน

กดไกปืนค้างไว้เป็นระยะๆเพื่อเติมลมเข้าไปในยาง พร้อมกับดูค่าแรงดันลมที่หน้าปัด กดเติมลมเข้าไปให้ได้ปริมาณลมที่ต้องการ

เกจวัดแรงดัน เป็นเครื่องมือวัดสำหรับวัดความดันของก๊าซหรือของเหลว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Helping The others Realize The Advantages Of เกจวัดแรงดันสูง”

Leave a Reply

Gravatar